Tuesday, 21 September 2010

AR ISLAMAS TURI PROGRESUOTI?

Assalamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu
 
Pastaruoju metu vis dažniau girdime iš nemusulmonų, kad islamui bei musulmonams pats metas "išsivaduoti iš Viduramžių", modernėti, progresuoti, žingsniuoti koja kojon su šios dienos socialine, politine santvarkomis ir panašiai. Galime suprasti bei paaiškinti tokį nemusulmonų požiūrį ir norą- jie juk nesupranta, kodėl mes, musulmonai, stengiames išsaugoti savo religinį autentiškumą, kodėl mums tai svarbu ir kodėl mums nepriimtinas religijos modernizavimas, siekiant atitikti besikeičiančią visuomenę. Jiems nesuprantama, kodėl mes norime stabilių, nekintančių vertybių ir apskritai, kodėl, mūsų požiūriu, tos vertybės neturi ir negali kisti.
 
Tačiau, kai modernizacijos idėjomis užsikrečia musulmonai- tai jau, sutikite, kelia nerimą. Kyla klausimas- kodėl musu broliams ir sesėms islame religinės dogmos bei požiūriai tampa nebepriimtini, ir, svarbiausia, kodėl jiems atrodo, kad ji (religija) turi ir gali būti keičiama pagal jų naujas interpretacijas. Interpretacijas, kurias dažniausiai padiktuoja asmeninės nuostatos, požiūriai, pomėgiai. Mano spėjimas- nes jie- modernistai- savo emocijas, protą, intelektą iškėlė aukščiau už Dieviškąjį. Nes jie jaučiasi žinantys daugiau, nei Allah swt. Ir dar, jie tikriausiai varžosi tam tikrų religiniu dogmų (kas iš esmės tik parodo jų tikėjimo silpnumą) prieš nemusulmonus.
 
Neseniai girdėjau šeicho Yasir Qadhi paskaitą tema "Progresyvūs musulmonai". Radusi paskaitos transkripciją, nusprendžiau ją išversti į lietuvių kalbą ir pasidalinti su jumis. Paskaita lengva, linksma bet labai "taikli". Tikiuosi, bus įdomi tiek musulmonams, tiek nemusulmonams, inšaAllah- jei tokia bus Dievo Valia.
 
Ar islamas turi progresuoti?
 
 
Kas turima omeny, kalbant apie "progresyvius musulmonus": tai musulmonai, kurie mano, jog islamas turėtų keistis, priklausomai nuo vietovės ir laikotarpio. Pavyzdžiui, progresyvūs musulmonai, įvertinę vakarų požiūrį i lyčių lygybę mano, kad jau pats laikas leisti moterims vesti Jumma maldą.
 
Šis judėjimas turi vis daugiau pasekėjų musulmonų tarpe visame Pasaulyje.
 
Įsivaizduokite situaciją:
 

Tarkime, yra Pasaulyje šalis, vadinama Veganopolis, kurioje susibūrę gyventi viso Pasaulio veganai. Veganai nevalgo mėsos ir atsisako bet kokiu mėsos produktų bei dirbinių, jie mano, kad gyvūnų žudymas yra žiauri, primityvi ir necivilizuota praktika. Jie jautėsi esą viršesni už likusius žmones, kurie dėl savo "mėsėdiškumo" yra atsilikę, nepažengę. Jie, būdami skirtingi nuo likusios visuomenės ir nusprendė susiburti į atskirą, uždarą valstybę, kur gyventų tarp vienodai mąstančių.
 
Tarkime, toje valstybėje gyveno musulmonų šeima, auginanusi tris sūnus. Šeima nelabai praktikuojanti, vaikai buvo auginami pagal veganiškas idėjas. Sūnūs paaugo ir panoro pastudijuoti savo religiją- islamą. Ir nutarė jie visi keliauti studijuoti Korano, Hadisu, Fiqh "užsienyje". Sutarė susitikti po šešių menesių ir pasidalinti savo žiniomis bei tuo, kaip pasikeitė jų mąstymas (jei pasikeitė).
 
Kaip tarė, taip ir padarė- pastudijavę islamą, susitiko po šešerių menesių pasidalinti įspūdžiais. Pirmasis prabilo vyriausias brolis: "Mūsų tėvai labai mus mylėjo, ir aš juos labai myliu, bet aš negaliu gerbti jų religijos ir ilgiau likti musulmonu. Aš padariau išvadą. kad islamas- klaidinga religija. Aš skaičiau religinius tekstus ir radau, kad islamas atvirai pasisako "už" mėsos vartojimą ir net vadina tai "palaima" Korane! Bukhari Hadisuose teigiama, kad vienas iš mėgstamiausių Pranašo saaw patiekalų buvo avies mentis! Ir kad Jis saaw neatsisakydavo valgyti mėsos, kai ji Jam saaw buvo siuloma! Jie taip pat skersdavo gyvulius per Eid ir gimus kūdikiui. Savo Fiqh knygose tokios islamo teisės mokyklos, kaip Hanbali ir Šafii net leidžia valgyti kojotes ir lapes! Maliki teigia, kad leidžiama valgyti netgi kates, skorpionus ir gyvates! O kai kurie islamo mokslininkai nedraudžia net vabzdžių! Aš padariau išvadą, kad negaliu būti šios barbariškos religijos dalimi ir nuo šiol laikau savo pareiga visus įtikinti, kad islamo religija yra neteisinga ir kad žmonės turi pakeisti savo necivilizuotą mąstyma."
 
Prabilo antrasis brolis: "Aš taipogi studijavau Korana ir religinius tekstus, bet tai manes neprivertė išsižadėti islamo. Aš esu musulmonas ir tuom didžiuojuosi. Tai, ka tu sakai, mano broli, yra tiesa iš istorinės perspektyvos, tačiau tavo išvadoms trūksta gilesnės analizės. Koranas yra siųstas Dievo, tačiau siųstas konkretiems žmonems konkrečiu metu ir konkrečioj vietoj. Tai, kaip Korano žinia buvo aiškinama anais laikais, nebegali buti aiškinama analogišku būdu šiai dienai. Koranas buvo atsiųstas necivilizuotai bendruomenei, kuriai buvo būdinga valgyti mėsą. Islamas negalėjo iškart mėsos uždrausti, nes būtų buvęs atmestas dėl savo radikalumo. Bet dabar!... Dabar mes juk esame kur kas labiau pažengę! Tad ir Korano elutės turi būti perinterpretuotos. O Hadisai tai juk buvo surinkti jau po Pranašo saaw mirties, tad mes nežinome, ar jie patikimi, o ir Pranašas saaw juk nebuvo dievybė, o paprasčiausias žmogus. Ir net tuose pačiuose Bukhari rinkiniuose yra sakoma, kad kartais mėsos Pranašo saaw namuose nebūdavo mėnesiais, taigi, kartas nuo karto Jo saaw dieta buvo vegetariška! Ir dar yra gausybė Hadisų, kuriuose barami žmonės, blogai besielgiantys su gyvūnais. Na argi gali taip būti, kad toks žmogus kaip Pranašas saaw lieps kitiems eiti ir skersti gyvulius per Eid?.. Jis saaw ka, ištroškęs kraujo?.. O tie keisti islamo mokslininkai, ką jie sako- tai tik jų nuomonė. Juk pavyzdžiui Hanafi teisės mokykla neleidžia valgyti jūros gėrybių! Taigi, matome, kad tarp Ulema nėra vienybės! Sakau jums, broliai, reikia paisyti konteksto, kuriame gyvename. Ir aš iš viso manau, kad islamo idėja buvo priversti žmones po truputi, neforsuojant atsisakyti valgyti mėsą. Taigi, aš esu musulmonas, bet manau, kad islamas neleidžia žmonėms valgyti mėsos.
 
Tada prabilo jauniausias brolis: "Broliai, nors jūs ir priėjote skirtingas išvadas, tačiau jūsų nuomonės buvo susidarytos remiantis tuo pačiu principu. Ir tas principas lėmė, kad abu suklydote savo išvadose. Jus abu suklaidino tai, kad jūs viską vertinote per savo kultūros, kurioje užaugote, prizmę, t.y., kad valgyti mėsą yra barbariška. Besąlygiškas tikėjimas, kad tai yra tiesa ir paskatino vieną iš jūsų atmesti savo religiją, o kitą- beprecedentiškai pakeisti islamą. Ar nei vienas iš jūsų nesusimąstėt, kad klaidinga yra civilizacija, kurioje gyvenat? Ar buvimas veganu jus padaro geresniu, viršesniu už visus likusius?.. Religiojs teisingumas negali buti apspręstas remiantis antraeiliais dalykais, tokiais kaip mėsos valgymas. Religija pirmiausia turi buti suvokiama pagal tai, kaip ji apibrėžia Dievą ir pomirtinį gyvenimą. Pirmiausia turime žvelgti į teologinę religijos pusę. Suvokti, kas tai yra Dievas ir ką reiškia "šlovinti Dievą" ir pagal tai spręsti apie teligijos teisingumą. O kuomet tai jau nuspręsta, tuomet turime tai priimti kaip visumą, neatmetant nei vienos religijos dalies. Jei mes vertinsime kiekvieną aspektą pagal savo pačiu požiūrį, logiką, tuomet tai reikš, kad mes ne pilnai atsiduodame religijai, o siekiame, kad religija atsiduotų mums. Jei pritaikytime šį kriterijų islamui, pamatytime, kad jokia religija nėra tokia paprasta ir teisinga, kaip islamas. Todėl aš supratau, kad turiu visiskai atsiduoti praktiniams religijos aspektams, kurie eina lygiagrečiai teoriniams. Dėl to aš sutinku, kad mėsos valgymas yra dovana iš Dievo. To supratimas privertė mane mesti iššūkį tai aplinkai, kurioje mes išaugome. Pirmą kartą gyvenime aš suabejojau šiuo gyvenimo būdu remdamasis Koranu ir Sunna. Kaip gi mes galime patys nuspręsti, kas yra moralu, o kas ne? Kai kuriuos dalykus mes tiesiog žinome, nes jie ateina iš mūsų fitros, tarkime, kad žudyti yra amoralu. Tačiau mes negalime visko vertinti vien tik pasikliaudami savo asmeniniu suvokimu, pajautimu.
 
Jauniausias brolis padarė išvadą, kad jo ankstesnis gyvenimo būdas nebuvo teisingas, kad moraliniai ir etiniai principai, kuriais rėmėsi Veganopolio žmonės, nebuvo siųsti Dievo, nebuvo šventi patys iš savęs. Būtent pastarojo aspekto neįžvelgimas ir paklaidino du vyresniuosius brolius. Atrodo, kad vyresnieji broliai atsistojo į skirtingas barikadų puses, tačiau iš tiesu jie nelabai tesiskiria. Dar daugiau, nors vyriausiasis brolis nebėra musulmonas, tačiau jo argumentai skamba logiškiau, nei viduriniojo brolio. Vidurinysis sakosi esąs tikintysis, bet jo išvedžiojimai neturi precedento islame. Kaip jis gali būti tikinčiuoju tuo pačiu atmesdamas kas antrą Korano ir Sunnos eilutę? Jo argumentai dar nelogiškesni. Na, o jauniausiojo brolio žodžiai tebunie šios istorijos moralas: Aš esu musulmomas ir atsiduodu pilnai islamo tiesoms, bei neverčiu islamo tiesų atsiduoti man.
 
********
 
Ši istorija tik bandymas vaizdžiai pailiustruoti progresyvaus islamo absurdiškumą. Mūsų laikais problemos kyla dėl iš mėsos valgymo/ nevalgymo, o dėl pasirinkimo laisvės, bausmių, moters teisių, moralės ir pan. Vyresnysis brolis reprezentuoja žmones, kurie sako, kad islamas negali būti siųstas Dievo, nes jis liepia moterims dengtis, arba nukirsti vagiui ranką. Jie atvirai teigia, kad islamas yra neteisingas. Tačiau jie teisia religija pagal antraeilius aspektus.
 
Vidurinysis reprezentuoja progresyviuosius musulmonus. Jie paima tos visuomenės, kurioje gyvena vertybes ir priskiria jas islamui. Iš esmės, jie sako, kad visi klydo 14 amžių ir štai atejau aš, kad atitaisyčiau klaidingą mąstymą.
 
Net Pranašo saaw laikais buvo žmonių, kurie norėjo pakreipti islamą pagal savo kulturinius papročius. Kai buvo apreikšti paveldejimo įstatymai- buvo nepatenkintų, kodėl moterims reikia skirti dalį turto- juk jos nedayvavo jį uždirbant/ užkariaujant, jos nė ant arklio joti nemoka! Tuomet Allah swt atsiunte ne vieną ayą, patvirtinančia paveldėjimo įstatymus, kad neliktų abebojančių. Pranašo saaw laikais labai didelę reikšmę turėjo socialinis žmonių statusas. Kartą prie Pranašo saaw, sėdinčio šalia Bilal, Masood, Amar ibn Yasir priėjo "aukštesniojo" visuomenės sluoksnoi veikėjai ir tarė, kad jie seks paskui Pranašą saaw tačiau Jis saaw turi atsisakyti šių nekilmingųjų draugijos. Taigi, kaip matome, net ir anais laikais buvo norinčių pakreipti religiją pagal savo įsitikinimus.
 
Tačiau esmė tame, kad žmonės priešindavosi antraeiliams dalykams- ne teologijai, o praktikai. Ir visada bus žmonių, kuriems klius praktika. Mūsų darbas nėra apginti šiuos praktinius aspektus. Net jei įrodysime žmogui, kodėl moteris neturėtų vesti Jumma maldos, tai neprivers jo priimti islamą!
 
Progresyvius šių dienų musulmonus galime lyginti su mu'tazilah. Jie buvo pirmieji, kurie metė iššūkį Koranui ir Sunnai, bandydami paaiškinti juos remdamiesi savo logika. Jie pasinaudojo Aristotelio filosofija, pagal ją interpretavo ayas ir Hadisus. Jie buvo tarsi vidurinysis brolis anksčiau minėtoj istorijoj. Tačiau vis tik mu'tazilah buvo geresni nei šiuolaikiniai progresyvūs musulmonai. Jie vis tiek turėjo savyje religiškumo: jie meldėsi, pasninkavo, vengė sunkių nuodėmių, tuo tarpu šiuolaikiniai progresyvūs musulmonai neretai visiškai nepraltikuoja religijos.
 
Iš jų negirdėsime sakant kalbos apie artėjimą prie Allah swt, patekimą į Rojų, meldimąsi laiku. Jie nekalbės apie sielos ir širdies reikalus. Kažkada buvo įkurta Progresyvių Musulmonų Unija- ji gana greitai pateko į krizę ir išsiskirstė, nes iš esmės net neturėjo vieningos teorijos, kas gi tas islamiškasis progresyvumas yra. Vienas iš karštesnių konfliktų unijos viduje kilo dėl to, kad unijos nariai pradėjo kreivai žiurėti į kolegą, kuris negėrė alkoholio- neva jis buvo "nepakankamai progresyvus".
 
Mu'tazilah vis dar domino religijos mokslai. Jiems vis dar rūpėjo siekti žinių. Progresyvūs musulmonai gi nesirūpina nei Koranu, nei Sunna. Jie nestudijuoja islamo dogmų. And rankų pirštų galima suskaičiuoti tuos, kurie bent kažkiek mokėsi islamo.
 
Mu'tazilah rūpėjo tokie religijos aspektai, kaip Qadr, Allah swt Vardai ir Atributai, ir t.t. Progresyvūs musulmonai gi užsiėmę diskusijomis apie moterų skarų ilgį, lyčių pareigas- dalykus, kurie nėra patys svarbiausi religijoje. Modernusis progresyvumas yra blogiau, nei mu'tazilah.
 
Tačiau šiose dviejose grupėse yra ir panašumų. Juos jungia religinių tekstų, ypač Hadisų atmetimas. Jų tekstų vertinimo metodika yra ta pati.Tarkime Amr ibn Ubayd (mu'tazilah) kartą pasakė, kad jei likimas yra užrašytas lentelėje, tuomet Allah swt neturi teisės mūsų teisti (t.y. jis neigia Qadr). Kas liečia Hadisą apie angelus, užrašančius kūdikio likimą jam dar būnant motinos įsčiose (tai autentiškas Hadisas), jis pasakė, kad jei būtų girdėjęs jį iš A'maš, tai būtų apkaltinęs jį melavimu, jei būtų girdėjęs jį iš šeikho Zayd ibn Wahb, būtų pasakęs, kad šis klysta, jei būtų girdėjęs tai iš Abdullah ibn Ma'sood, būtų pasakęs, kad Pranašas saaw negalėjo taip pasakyti, jei būtų girdėjęs tai iš Pranašo saaw, būtų atmetes tai, o jei būtų girdejęs iš Allah swt, jis būtų pasakes, kad Tu swt mus ne tam sukūrei. Tik pažiurėkite į šią aroganciją!.. Tas pats vyksta ir su progresyviaisiais. Jiems nerūpi, ką sako Koranas. Jie turi savo požiūrį ir nori jį įtalptinti į islamą.
 
Progresyvūs musulmonai stengiasi suharmonizuoti islamą su moderniomis žmogaus teisėmis bei laisvėmis. Jie žvelgia į Koraną ir Sunna ir siekia surasti pagrindimų savo idėjoms. Taigi, jie yra priversti atmesti tradicines interpretacijas (kaip kad Hadisus) ir sudaryti savąsias. Vienas is pavyzdžių- Hurayn (nekaltos Rojaus mergelės). Jie parašė veikalą, kad aya, kurioje minimos Hurayn buvo neteisingai suprantama visus 1400 metų ir iš tikrųjų reiškia ne "nekaltas mergeles", o vynuoges.
 
Manymas, kad savoji nuomonė yra aukštesnė už Koraną yra sunki liga. Beprasmiška yra su jais diskutuoti apie moters teises, greičiau, reikia gilintis į pagrindus. Musulmonas, kuris atsiduoda Allah swt valiai negalvoja, kad aš manau, jog moteris turi teisę vesti Jumma maldą, tad tuoj aš surasiu būdą tam pagrįsti. Progresyvus islamas yra toks pats senas, kaip ir Iblis nepaklusnumas. Jų visų metodologija ta pati: "Aš žinau geriausiai!".
 
"O jūs, kurie patikėjote! Priimkite visi islamą visiškai (nuolankiai priimdami islamo religijos taisykles ir įstatymus) ir neikite Šėtono pėdomis! Juk jis jums- aiškus priešas!"
(2:208)

No comments: