Sunday, 19 September 2010

Kas yra islamas?

Islamas (arab. الإسلام al-'islām) – monoteistinė religija, antra pagal dydį pasaulyje. Ją išpažįsta apie 20 % Žemės gyventojų (dažniausiai nurodomi skaičiai 0,9–1,3 milijardo, 2007 m. duomenimis). Daugiausiai paplitusi pietvakarių Azijoje ir šiaurės Afrikoje. Jos išpažinėjai – musulmonai – tiki vieninteliu ir amžinu dievu Allah ir Jo Pranašu Muhammedu (lai būna Jam Viešpaties palaima ir ramybė). Musulmonų maldos namai – mečetė. Musulmonų Šventa Knyga- Koranas.

Arabų kalba islām reiškia „atsidavimas“. Šis žodis etimologiškai yra susijęs su nuolankumu, taikumu (salām reiškia „taika“).

Musulmonų pagrindinės penkios pareigos (5 arkanai) yra:
 1. Šahada – kiekvienas musulmonas turi paliudyti tikėjimą žodžiu;
 2. Salat-  kasdieninės penkios maldos pagal Koraną ir Suną (Pranašo saaw pavyzdį);
 3. Zakatas- privalomas apvalomasis turto mokestis;
 4. Saum– pasninkas Ramadano mėnesį;
 5. Hadž– kelionė į Meką, jei tai įmanoma.
Koranas musulmonams apibrėžia šešis postulatus (arab. imān reiškia "tikėjimas"):
 • tikėjimą Allah (Dievu);
 • tikėjimą Angelais;
 • tikėjimą Pranašais;
 • tikėjimą Knygomis (siųstomis Allah);
 • tikėjimą Teismo Diena (Qiyamah);
 • tikėjimą Likimu (al-Qadr), geru ir blogu.

Šaltinis: Wikipedia

No comments: