Monday, 11 June 2012

AR GERA INTENCIJA NEUTRALIZUOJA BLOGĄ DARBĄ?

Dažnai musulmonai sako "intencija yra svarbiausia". Darydami kažką, kas nepageidautina, abejotina, ar net draudžiama islame, jie teisinasi prieš save ir kitus "na bet juk aš tai darau iš geriausių paskatų...".

Ar tikrai taip yra? Ar gera intencija paverčia veiksmą, nesuderinmą su islamu, teisingu ir geru? Kokios yra sąlygos, kad veiksmas būtų priimtas Viešpaties, kad atitiktų Šariją?

Ulema teigia, kad norint, jog veiksmas atitiktų Šariją, turi būti išpildytos dvi sąlygos:

-Turi būti nuoširdi intencija nukreipta į Viešpatį. Tai reiškia, kad tikinčiojo veiksmų, žodžių- tiek vidinių, tiek išorinių tikslas turi būti Dievo palankumo siekimas.

-Veiksmas, žodis turi atitikti Viešpaties nustatytus įsakymus. Mūsų veiksmai turi atitikti Pranašo saaw mokymą, turime šalintis visko, kas mums buvo uždrausta bei neprikurti nieko,kas nebuvo perduota.

Sakyk: „Aš tik žmogus kaip jūs, (tik) įkvėpimas atėjo man, kad jūsų Dievas yra Vienas Dievas: kiekvienas, kuris tikisi susitikti su savo Viešpačiu, tegul elgiasi dorai ir, garbindamas savo Viešpatį, nieko nepripažįsta kaip partnerio. (18:110)

Ibn Kathyr aiškina, kad "kiekvienas, kuris tikisi susitikti su savo Viešpačiu"- reiškia apdovanojimą; "tegul elgiasi dorai "- reiškia, elgiasi sulig Allah swt nustatytom taisyklėm; "nieko nepripažįsta kaip partnerio"- reiškia, veiksmas, kurio buvo siekta pamaloninti Viešpatį Vienintelį, be jokio partnerio. Tai yra dvi sąlygos vaiksmui būti priimtam: nuoširdi intencija pamaloninti Dievą ir veiksmo atitikimas Šarijai.

Joks veiksmas nebus priimtas, kol jis prieštaraus islamo taisyklėms. Pranašas Saaw yra pasakęs: "Kiekvienas veiksmas, kuris neatitinka mūsų (mokymo), bus atmestas." (Sahih Muslim) Tai reiškia, kad jo veiksmas bus sugrąžintas jam atgal ir nebus priimtas, jam nebus nuo to jokio gėrio, jokio apdovanojimo.

Taigi, nepakanka turėti gerų intencijų. Daugelis iš tų, kurie įveda naujoves į islamą daro tai norėdami gero- iš didelio religinio uolumo ir norėdami priartėti link Allah.

Dėl to Ibn Masood atmetė argumentus tų, kurie rinkosi grupiniam dhikr ir teisinosi, kad jie tik nori tok gero. Jis jiems pasakė: " kiek iš jūsų, kurie nori gero, jo (to gero) negaus!".

Taigi, nėra pakankama turėti gerą intenciją, tam, kad būtume apdovanoti ir artimesni Viešpačiui. Lygiai taip pat svarbu yra veikti sulig Šarija ir vengti naujovių (religijoj).Remtasi islamqa.com