Monday, 24 June 2013

Oi tas Hidžabas

Aš taip pavargau.

Nuo ko pavargai?

Nuo visų tų žmonių teisiančių mane.

Kas tave teisia?

Kaip ta moteris, kuri kiekvieną kartą atsisėdusi su manim, sako man užsirišti hidžabą.

O! Hidžabas ir muzika! Visų temų motina!

Tikrai! Aš klausausi muzikos be hidžabo.. Haha!

Galbūt ji tau tik davė patarimą.

Man nereikia jos patarimo. Aš žinau apie savo religiją. Tegu ji užsiima savo reikalais.

Galbūt tu nesupratai. Ji tiesiog stengėsi būti maloni.

Užsiimti savo reikalais- tai būtų malonu…

Bet tai jos pareiga padrąsinti tave daryti gera.

Patikėk manim, tai nebuvo padrąsinimas. Ir ką turi omeny sakydama “gera”?

Na, ryšėti hidžabą, tai būtų geras dalykas.

Kas taip sako?

Tai parašyta Korane, ar ne?

Taip, ji man kažką citavo.

Ji tau pasakė iš suros Nur ir kitų Korano vietų.

Taip, bet juk vis tiek tai nedidelė nuodėmė. Padėti žmonėms ir melstis yra daug svarbiau.


Tiesa. Bet dideli darbai prasideda nuo mažų darbų.

Gera minis, bet ką dėvi nėra svarbu. Svarbu yra turėti gerą sveiką širdį.

Tai ką dėvi nesvarbu?

Taip ir sakau.

Tai kodėl ryte praleidi visą valandą susitvarkymui?

Ką turi omeny?

Tu leidi pinigus kosmetikai, jau net nekalbant apie laiką praleistą plaukų tvarkymui.

Na ir?

Taigi, tavo išvaizda yra svarbi.

Ne, aš sakiau, kad ryšėti hidžabą nėra svarbu religijoje.

Jei tai nėra svarbu religijoje, tai kodėl tai paminėta Tauriajame Korane?

Taigi žinai, aš negaliu sekti visko, kas parašyta Korane.

Nori pasakyti, Dievas tau kažką liepia padryti, tu nepkalūsti, ir tas nieko tokio?

Taip. Dievas Atleidžiantis.

Dievas yra Atleidžiantis tiems, kurie gailisi ir nekartoja klaidų.

Kas taip sako?

Ta pati Knyga, kuri tau liepia užsidengti.

Bet man nepatinka hidžabas, jis varžo mano laisvę.

Bet losjonai, lūpų dažai, tušas ir kitokia kosmetika tave išlaisvina?! Šiaip ar taip, kaip tu supranti laisvę?

Laisvė yra daryti tai, ką tu nori.

Ne. Laisvė yra teisingų dalykų darymas, o ne tai, ką tu nori daryti.

Klausyk, aš mačiau labai daug merginų nedėvinčių hidžabo, bet vis tiek labai gerų, ir tiek daug dėvinčių hidžabą, ir jos nebuvo geros.

Tai kas? Yra žmonių, kurie yra tau geri, bet yra alkoholikai. Ar mes visi turėtume būti alkoholikais? Davei kvailą argumentą.

Aš nenoriu būti ekstremistė ar fanatikė. Man gerai taip, kokia esu be hidžabo.

Tada esi pasaulietinė fanatikė. Ekstremistė nepaklusti Dievui.

Tu nesupranti, jei dėvėsiu hidžabą, kas mane ves?

Tai visos tos merginos dėvinčios hijabą niekada neišteka?

Gerai. Kas jei aš ištekėsiu ir mano vyrui hidžabas nepatiks, ir jis norės, kad aš nusiriščiau?

O kas jei tavo vyras užsimanys, kad eitum su juo banko apiplėšti?

Tai nesusiję, banko apiplėšimas yra nusikaltimas.

O nepaklusimas Dievui nėra nusikaltimas?

O tad kas mane pasamdys?

Kompanija, kuri gerbia žmonės už tai, kas jie yra.

Bet ne po 9-11.

Taip, po 9-11. Ar tu nežinai Apie Hanan, kuri ką tik įstojo į medicinos universitetą? Ir kita, kuri visada dėvėdvo baltą hidžabą…

Yasmeen?

Taip, Yasmeen. Ji ką tik baigė biznio magistratūrą.

Bet kodėl tu sumenkini religiją iki medžiagos skiautės?

O kodėl tu sumenkini moteriškumą iki aukštų kulnų ir lūpdažio spalvos?

Neatsakei į mano klausimą.

Tiesą sakant, atsakiau. Hidžabas nėra vien medžiagos skiautė. Tai paklusimas Dievui sunkioje aplinkoje. Tai drąsa, tikėjimas veiksmu, tikras moteriškumas. Bet tavo trumpos rankovės, aptemptos kelnės…

Tai vadinama mada, gyveni urve ar ką? Apskritai hidžabas buvo išrastas vyrų, kurie norėjo kontroliuoti moteris.

Tikrai? Aš nežinojau, kad vyrai galėjo kontroliuoti moteris hidžabu.

Taip, taip ir buvo.

O kaip dėl moterų, kurios kovoja su vyrais, kad galėtų dėvėti hidžabą? Arba moterų Prancūzijoje, kurioje moterys yra vyrų verčiamos nusirišti hidžabus? Ką tu pasakysi apie tai?

Tai visai kas kita.

Kaip kita? Moteris, kuri pasiprašė dėvėti hidžabą…buvo moteris, taip?

Taip, bet…

Bet mados, kurios yra sumanytos ir skatinamos vyrų kontroliuojamų korporacijų, išlaisvina tave? Vyrai neturi kontrolės atidengiant moteris ir naudojant jas kaip produktą? Tik jau nereikia…

Palauk, leisk man pasakyti. Aš sakiau…

Ką sakei? Manai, kad vyrai kontroliuoja moteris hidžabu?

Taip.

Kaip?

Sakydami kaip ir ką dėvėti, kvailute.

O televizija, žurnalai ir filmai nesako ką dėvėti ir kaip būti patraukliai?

Žinoma, tai mada!

Tai nėra kontrolė? Spaudimas dėvėti tai, ką jie nori, kad tu dėvėtum? Ne tik kontroliuoja tave, bet kontroliuoja ir rinką.

Ką nori pasakyti?

Turiu omeny, tau sakoma būti liesai ir anoreksiškai kaip moterys ant žurnalų viršelių, ir tuos žurnalus sumodeliuoja vyrai ir parduoda savo produktus.

Nesuprantu, kaip hidžabas susijęs su produktais?

Tai visaip susiję. Negi nematai? Hidžabas yra grėsmė vartotojiškumui, moterys, kurios išleidžia milijonus, kad būtų liesos ir gyventų pagal mados standartus suformuotus vyrų… Ir štai islamas, sakantis mesti tuos dalykus į šalį ir koncentruotis į savo sielą, ne į savo išvaizdą ir nesijaudinti, ką kiti vyrai pagalvos apie tavo išvaizdą.

Lygtai aš neturėčiau pirkti hidžabo? Argi hidžabas ne produktas?

Taip, produktas. Produktas, kuris išlaisvina tave nuo vyrų valdančio vartotojiškumo.

Nustok mokyti mane. Aš nedėvesiu hidžabo. Tai nemalonu, pasenę ir visiškai netinkama šioje visuomenėje… Ir iš vis, man tik 20, aš per jauna dėvėti hidžabą.

Puiku, pasakyk tai savo Viešpačiui, kai tu atsistosi pries Jį Teismo Dieną.

Puiku.

Puiku.

Nutilk, nenoriu daugiau girdėti apie hidžabą nikabą šmidžabą pandžabą.

Ji pasižiūrėjo į veidrodį, pavargusi ginčytis su savimi. Ji nutildė savyje tą balsą su savo nuomone, triumfuodama savo pergale ir galutiniu moderniu sprendimu priimtu visuomenės, atmestu Tikėjimo: taip – plaukų sruogoms, ne – hidžabui.vertė Lidija

No comments: