Sunday, 30 March 2014

Ar musulmonai švenčia Motinos Dieną?

Klausimas: Ar galima švęsti Motinos Dieną? Ji pasikartoja kiekvienais metais panašiu metu.

Atsakymas: Kiekvienas paminėjimas ar šventė, kurie nepaminėti Šarijoje yra traktuojami kaip naujovių įvedimas į islamą, naujovių, kurios nebuvo žinosios ankstyvosioms musulmonų kartoms. Dar daugiau tokios šventės musulmonų tarpe paplito kopijuojant kitatikius. Taigi, šalia to, kad tai yra naujovė, tai kartu yra ir Allah priešų kopijavimas.

Šarijos įteisintos šventės žinomos visiems musulmonams. Tai- Eid uk Fitr ir Eid ul Adha, o taip pat kassavaitinias Eid penktadieniais. Daugiau jokios šventės ar minėjimo islame, išskyrus šiuos tris nėra. Bet kokia kita šventė turi būti atmetama kaip naujovė ir klaida. Pranašas sal Allahu aleyhi wa salam pasakė:

"Kiekvienas naujai įvestas nepriderantis dalykas turi būti atmestas" (Bukhari, Muslim rinkiniai)

Taigi, turi būti atmestas žmonių ir yra nepripažintas Viešpaties.

Iš viso to daroma išvada, kad Motinos Diena, kaip ir kitos panašios šventės yra neleistinos. Neleidžiama tą dieną demonstruoti rodyti jokio šventimo, padidinto džiaugsmingumo, dovanoti dovanas ir panašiai.

Musulmonai turi didžiuotis savo religija bei apsiriboti tuo, ką Allah ir Pranašas saaw jiems pranešė. Islamas- Allah religija, o ištikimieji tarnai ja vadovaujasi. Negali būti jokio pridėjimo ar atėmimo tam, kas apreikšta.

Dar daugiau, motinų teisės apima daugiau, nei būti gerbiamomis ir sveikinamomis nei tik tą vienintelę dieną metuose. Vaikai turi būti auklėjami taip, kad rodytų rūpestį mamos, būtų paklusniais ir švelniais visą laiką.

Versta trumpinant iš:

Shaykh Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen
Islamic Fatawa Regarding Women - Darussalam Pg.56-57